Rita skulle pensjonere seg og Tannia ta over. Så kom korona