Lerøy mangedobler kapasiteten - nå starter 20 måneders byggeperiode