- Det er selvsagt trist, men det er ikke forsvarlig å mobilisere til en nasjonal ryddedugnad