Tre pensjonerte lensmenn tilbake i trafikktjeneste