I en felles uttalelse krever Samarbeidsforum Hitra og Frøya at busstilbudet mellom skolestedene Hitra og Frøya ved Guri Kunne videregående skole styrkes. Ordførerne Ole L. Haugen (Ap) og Berit Flåmo (Ap) skriver at dette er tatt opp flere ganger tidligere etter at Hitra videregående skole og Frøya videregående skole ble til en felles skole under navnet Guri Kunna.

Spørsmålet er igjen aktualisert etter endringene i skoletilbudet på studiespesialisering, der flere elever skal fraktes mellom øykommunene.

- Som en følge av sammenslåing av tilbudene ved Guri Kunna videregående skole, så trengs det nå en vesentlig forbedring av busstilbudet mellom skolestedene Sistranda og Fillan. Dette har flere ganger blitt uttalt fra skoleutvalg m.fl., og da gjerne benevnt som «Ekspressbuss». Det må nå være fullt mulig, og for skoleeier nødvendig for å få tilbudene mest mulig attraktiv og funksjonelle for både elever og ansatte, skriver Samarbeidsforum Hitra og Frøya og fortsetter:

- I tillegg vil et slikt tilbud også kunne bidra til å styrke Frøya og Hitra som bo-, arbeids- og serviceregion, med et kollektivtilbud, langs hovdeaksen FV 714, som gjør det enklere å komme seg til og fra jobb.

Uttalelsen går til fylkesutvalget og hovedutvalgene for transport og for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, og til fylkesutvalget og fylkestinget i Sør-Trøndelag, samt til fylkesrådmann i både Sør-Trøndelag og i Trøndelag fylkeskommune.

Her tar samarbeidsforum opp det de betegner som "det nedbygde busstilbudet i Øyregionen"

- Det kollektive busstilbudet har de senere årene blitt sterkt nedbygget i vår region. Tilnærmet alt av lokalruter er tatt bort, og som kompensasjon er vi lenge lovet en erstatning med såkalt bestillingstransport. I den sammenheng har det vært vist til velfungerende ordninger i Nord-Trøndelag. Når det sammenslåtte Trøndelag nå er en realitet fra kommende årsskifte, så forventer vi at tilsvarende ordninger blir innført for hele det nye fylket. Vi forventer kort og godt at vi får det som lenge er lovet, og som kompensasjon for noe vi har mistet, skriver ordførerne på vegne av samarbeidsforum.