Det er den 28 år gamle Charlotte Rabben som blir ny fastlege etter Leif Langdahl. Rabben er fra Frøya og tiltrer stillingen 1. september i år. Det bekrefter Ester Aune, enhetsleder for helse i Hitra kommune.

Langdahl går av som fastlege i utgangen av uke to, og vil ha ulike kommunale oppgaver frem til han går av med pensjon til sommeren.

- I månedene frem til Rabben tiltrer vil kommunen dekke stillingen ved bruk av et vikarbyrå, sier Aune.

Det er i dag fem fastlegehjemler ved Hitra legekontor.