Får tillatelse til forskjønning av sjøeiendom i Knarrlagsundet

foto