Marine Harvest søker om laksekonsesjoner for å drive forskning værharde Sula, der oppdrettsselskapet ønsker å opprette forskningssenteret «Blue Revolution Center». I samarbeid med Marintek ved Sintef i Trondheim og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås, vil Marine Harvest drive forskning innen havbruk på steder som tidligere har vært for utsatt for vær og vind til å drive oppdrett, skriver Marine Harvest i en pressemelding.

– Dette er et svært spennende prosjekt, som vi er overbevist om at vil utvikle havbruksnæringen i en bærekraftig retning. Målet med Blue Revolution Center er å drive forskning som kommer hele næringen til gode, sier Ørjan Tveiten, regiondirektør i Marine Harvest region Midt.

Fire anlegg, en flåteI følge Marine Harvest skal forskningssenteret  være en samling av fire oppdrettsanlegg, som fjernstyres fra én felles fôrflåte og administrasjonssenter. Herfra skal det gjennomføres en rekke forskningsprosjekter, for å utvikle nye teknologier og øke kunnskapen om fiskehelse og fiskevelferd.

– Vi håper at forskningen i Frøya gjør at havbruksnæringen, på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte, kan benytte større deler av norsk kyststrekning enn tidligere, sier Tveiten

– Det er også viktig for oss at prosjektene gjennomføres på fiskens premisser. Vi knytter derfor to av selskapets beste og største anlegg, Tennøya og Valøyan, til prosjektet, som referanse på fiskevelferd, sier Tveiten.

Beck cageEn av teknologiene som Marine Harvest håper å få testet ved anlegget, er Beck Cage – en merd som kan heves og senkes avhengig av miljøpåvirkninger man ønsker å unngå.

– Beck Cage er et sylinderformet stålbur, som vi kan heve og senke for å hindre at laksen blir påvirket av for eksempel lus, alger og maneter. I tillegg gjør den solide konstruksjonen at faren for rømming reduseres betraktelig, sier Tveiten.

Innovasjon og læringBlue Revolution Center skal i tillegg være et aktivt senter for fremvisning av drift og forskning til allmennheten, med blant annet eget auditorium. Det skal også kunne drives kurs og utdanning for aktører i hele bransjen.

– Vi er glade for å ha med så tunge aktører som Marintek og NMBU på dette prosjektet, og er sikre på at vi og resten av næringen vil få stort utbytte av denne satsingen, sier Tveiten.

Blue Revolution Center skal være en arena, der Marine Harvet, NMBU og Marintek gjennomfører forskningsprosjekter i skjæringspunktet mellom fiskehelse (NMBU), teknologi (Marintek) og praktisk drift og erfaring (Marine Harvest).