21 Hitra-tiltak får til sammen 25 millioner kroner fra fondet. Slik fordeles de