TrønderEnergi benekter å stå bak "riving i filler"