Advokatene uenige om hva kommunen har adgang til å gjøre