Mange tema vil bli belyst under debatten, men hovedfokuset kommer til å ligge på luse- og virusproblematikken, fôrsituasjonen, rømninger og eventuell merking av oppdrettsfisk.

- Miljøpartiet De Grønne er oppriktig opptatt av utviklingen i havbruksnæringa og vi ønsker å bryne vår politikk på feltet mot representanter for næringa, og samtidig belyse våre tanker og våre forslag til hvordan næringa bør håndteres fra politisk hold, sier nesteleder i fylkesstyret, Ask Ibsen Lindal i en pressemelding.

Full storm

I flere år har man sett hvordan diskusjonene rundt oppdrettsnæringa i Norge har blusset opp i ny og ne. I media har det til tider vært full storm, og det har haglet med påstander og meninger rundt alt fra tungmetaller i fôret til vill-laksstammenes kollaps.  Vi vil ta debatten ned på jorda med et skikkelig folkemøte, der både næringa og fagmiljøet er godt representert, skriver partiet videre.

Møtet vil bære preg av at det er et tungt panel som skal debattere. Fra næringa møter produskjonsdirektør Roar Paulsen ved Lerøy Midnor og Jon Arne Grøttum for Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening.

Fagmiljøet i Trondheim er representert ved Kjetil Hindar, forskningssjef ved Norsk Institutt for Naturforskning, mens Miljøpartiet De Grønne selv stiller med nasjonal talsperson og Stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Ordstyrer er Bjørn Nilsen, og møtet åpnes av ordfører Ole L. Haugen.

- Diskuteres alt for sjelden

-  Dette er et enormt stort og viktig tema som dessverre alt for sjeldent diskuteres ordentlig i øyregionen, som tross alt har oppdrettsaktiviteten som hovedlivsgrunnlag. Derfor kommer vi til å kjøre en grundig debatt og sette av ekstra god tid til spørsmål fra salen.

Debattmøtet er en del av MDG Sør-Trøndelags kystseminar på Hitra – et helgeseminar med fokus på havbruket og utviklinga langs norskekysten i et grønt perspektiv. Seminaret avholdes på Fillan skole helga 27-28. september og er åpent for alle.

For mer info kan man gå til www.sortrondelag.mdg.no