Ordfører Ole L. Haugen orienterte i dagens formannskapsmøte at Statkraft-ledelsen har signalisert at de muligens tar beslutningen om videre utbygging av Hitra vindpark allerede i høst.

Tidligere har signalene gått på at kraftselskapet vil vente enda et års tid før man tar investeringsbeslutninga.

- Om det bikker ja eller nei til videre utbygging, det vet jeg ikke. Men Statkraft-ledelsen sier at de kan ha forutsetningen for å komme nærmere en avklaring, innen et par måneder, sa Haugen i Hitra formannskap.