Torsdag møter Frøya kommunestyre fra klokka 10. Møtet kan du følge direkte her.

Tv-sendingen kan du følge her (eksterne lenke, Frøya kommune)

Møtet innledes med en såkalt helse- og mestringsdebatt, før politikerne går over i å behandle sakene på sakskartet. På agendaen står blant annet:

  • Detaljregulering boligområde Sjønhalsen

  • Detaljreguleringspan Nordhamarvik gravplass

  • Reguleringsendring Sørnessa

  • Salg av eiendom i tilknytning til Nordskag næringspark

  • Grindfaret boligfelt

  • Utbygging Dyrøy oppvekstsenter

  • Frøya nye helsehus - etablering av nytt forpleiningskonsept

  • Salgsbevilling Bryggeriet Frøya AS

Hele saklista og dokumentene kan lastes ned her