Lørdag 17.03

80 år

Furuvik, John Martin

Stabbveien 119

7268 Titran

Larsen, Nora Johanne

Måsøyvalveien 96

7266 Kverva

75 år

Johansen, Eli Augusta

Nordfrøyveien 363

7260 Sistranda

65 år

Arntzen, Ann Mari

Hjertøyveien 35

7270 Dyrvik

Vollan, Anne Margrethe

Snekkvikveien 11

7243 Kvenvær

60 år

Mikalsen, Jon Bernhard

Straumfjordsveien 160

7250 Melandsjø

25 år

Grønskag, Oda Blindheim

Grønnskagveien 5

7260 Sistranda

20 år

Aae, Ingrid Margrethe Riise

Ervikveien 29

7270 Dyrvik