Pålegges bordkledning som eieren mener blir brannfarlig