Kommunestyret har gitt skjenkebevilling til Storm Brygghus på Kvenvær og Hopsjøbrygga.

Storm Brygghus AS innvilges kommunal skjenkebevilling for øl sterkere enn 4,7%, vin og brennevin i bedriftens lokaler på Kvenvær. Bevillingene vil tre i kraft 10. april 2014, under forutsetning av at skatteattest er framvist for kommuneadministrasjonen, og at det ikke er noen innsigelser mot bevillingene fra Lensmannen eller NAV. Det forutsettes nødvendig godkjenning fra Mattilsynet.

Tar over bevillingen fra Matgleder

Handelshuset Parelius AS overtar bevillingene som Matgleder AS hadde på Hopsjø, og innvilges serverings- og skjenkebevilling på samme vilkår. Ny bevilling vil tre i kraft 10. april 2014, under forutsetning av at skatteattest er framvist kommuneadministrasjonen, og at det ikke er noen innsigelser mot ny serverings- og skjenkebevilling fra Lensmannen eller NAV.