Kirsti (27) er overstyrmann med masse utfordrende oppgaver. Men alt er ikke rosenrødt heller