Den dyreste desemberhytta gikk for 3,8 millioner

foto