– Vi ser nå at det skaper konflikter, og at utbyggerne til slutt bygger noe annet enn det en opprinnelig så for seg

foto