Ved Kongensvoll Plast AS i Snillfjord er det høy aktivitet. Her lages det først og fremst flytebrygger og landganger, men også et nytt innovativt produkt.

Det forteller den daglige lederen som kommer oss i møte i den store produksjonshallen, Nils Kristian Wingan.

Søppeloppsamler i havet

Wingan forteller at de nylig har tatt del i et prosjekt som omhandler marin forsøpling, og som har fått stor oppmerksomhet etter lanseringen.

- Det startet med at vi ble kontaktet av et firma som heter Spilltech. De hadde kommet opp med en idé om en søppeloppsamler ute i sjøen som vi har laget konstruksjonen til. Innovasjon Norge har også vært involvert i prosjektet.

Søppeloppsamleren laget av Kongensvoll Plast har blitt prøvd ut i Sandefjordsområdet - med gode resultat.

- I ettertid har vi produsert ti slike søppeloppsamlere. Dette er et biprodukt for vår del, men kommer det stadig flere bestillinger på disse så kan det bli et kurant produkt og selge videre for vår del, sier Wingan.

Nils Kristian Wingan ved Kongensvoll Plast AS. Foto: Lars Otto Eide

Sysselsetter mange mann

Enn så lenge er det fortsatt produksjon og montering av marine anlegg for privatpersoner, men også til oppdrettsselskap som Marine Harvest og Lerøy som gjelder. Og de har nok å gjøre.

- Vi er i dag åtte fast ansatte, i tillegg til to innleide personer. Vi sysselsetter mange, hele 12-13 mann når det er som travlest vår- og sommerstid. Det er bra det, med tanke på at vi holder til der vi gjør, smiler Nils Kristian.

- Vi ligger ikke sentral til i Trondheim og byen, men absolutt sentralt til i leia.

Wigan forteller at de i størst grad har oppdrag i fra Kristiansund i sør og opp til Steinkjer i nord, men at de også har fått prosjekt som skal til Finnmark og Oslofjorden.

Akkurat nå jobber de med ei stor flytebrygge som skal til Selbustrand.

Planlegger utvidelse

Kongensvoll Plast AS ble etablert i 2000.

- Jeg husker jeg var her på utplassering rett etter at det hadde kommet i gang, smiler Nils Kristian.

Han kom tilbake som daglig leder i 2010.

I løpet av et til to år er planen å utvide anlegget på Kongensvoll i Snillfjord ytterligere.

- Så vi får inn større prosjekt i produksjonshallen uten å måtte skjøte arbeidet i ettertid. Og det blir bedre plass til folket som jobber her, avslutter Wingan.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no