Filmskaper Maida deler erfaringer fra bak kamera fra kjærlighetsrelaterte film- og TV-produksjoner