- Det har ikke gått helt opp for meg hva som egentlig har skjedd