Uheldige Henry er i stadig behov for førstehjelp. Han får skrubbsår, blør neseblod og brenner seg. Uhellene gir barnehagebarn en mulighet til å lære grunnleggende førstehjelp.

Gratis til barnehagene

- Henry er en spesialutviklet førstehjelpsdukke som skal gi barnehagebarn kunnskap om elementær førstehjelp. Sammen med dukken følger det også en veiledningsperm, en USB-pinne med ”Henrymusikk” og ti plansjer med ulike uhell som Henry kommer ut for. Sammen utgjør det et pedagogisk opplegg tilrettelagt for 3 – 6 åringer, sier Ingvild Nygård, nestleder i Hitra-Frøya Røde Kors.

Pappsykehus og god pleie

For det er Røde Kors i samarbeid med Gjensidigestiftelsen som står bak Henry-prosjektet, og som gjør det mulig å tilby Henry-pakken gratis til alle barnehager i landet.

- Nå har alle barnehagene i øyregionen mottatt Henry, og tilbakemeldingen så langt har vært veldig gode. Jeg har blant annet fått høre at Barman har laget et sykehus av pappesker til Henry, så der får han i alle fall god pleie. Vi ønsker at dukken blir mye brukt og blir en naturlig del av barnehagen. Og jeg håper på å få se en veldig utslitt Henry om et par års tid, sier Nygård.

Voksne har alltid ansvaret

Plansjene viser ti situasjoner er valgt ut som barna kan kjenne seg igjen i, og alvorlighetsgraden på skadene varierer. Først lærer barna hvordan de skal opptre når noen får et kutt, et stikk, klemmer seg, blør neseblod eller brenner seg. Etter hvert får de lære hva de skal gjøre når Henry setter noe i halsen og blir bevisstløs.

- Det er alltid en voksen som har ansvaret i et uhell, men det er viktig at barna lærer å se hva som er galt og at de kan varsle en voksen. Hovedfokuset er omsorg og trøst. Det mye god førstehjelp i trøst og en klem også, poengterer Nygård.

Hele landet

Henry ble laget I forbindelse med Røde Kors sitt 150 års-jubileum og er oppkalt etter organisasjonens grunnlegger, Henri Dunant. 3.500 læresett er produsert og delt ut til barnehager i hele Norge.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no