Vil ikke gi grønne penger til de store øyrekka-prosjektene