Torsdag 20.07

80 år

Sølvi Eline Arntzen,

Kvistaveien 59

7266 Kverva

50 år

Jens Anders Mikalsen,

7247 Hestvika

40 år

Hammer, Vidar

Porshaugen 1

7240 Hitra