Rådmannen innstiller på at dispensasjonen ikke er fallt bort

foto