Rådmannen innstiller på at dispensasjonen ikke er fallt bort