Vingleia fyr ligger fire nautiske mil utenfor Mausund, og er den del av fyrkjeden utenfor Frøya. Terningen fyrstasjon er et ledfyr som ligger i Trondheimsleia utenfor Hitra. Kystverket eier bygningsmassen, og har ansvaret for å holde bygningsmassen vedlike. Nå har Kystverket planer om større vedlikeholdsarbeid både på Vingleia og på Terningen.

På Vingleia ved Mausund skal fyrbygningen pusses opp. Dette bildet ble tatt under lokalavisas Øypatruljen dro på video-rundtur i øyregionen for noen år tilbake.

Vingleia

På Vingleia skal fyrbygningen pusses opp. Senioringinør Bjørn Relling i Kystverket, forteller at den 9. februar blir anbudet lagt ut på Doffin.Vingleia fyr ble opprettet i 1921, og er den del av fyrkjeden utenfor Frøya. Mausund Grendelag driver utleie av Vingleia Fyr. Vidar Oskarson som er leder i grendelaget er veldig glad for at det tas tak i, og at dette blir som et nytt fyr. Oskarson sier også at de må ta stilling til om det blir utleie i sommer, med tanke på rehabiliteringen.

Terningen

Terningen fyrstasjon ligger i Trondheimsleia og utenfor Hitra. Fyret ble opprettet i 1933.  På Terningen er det fyret/maskinhuset som står for tur med tanke på rehabilitering, hovedsakelig betongbygningen.  Terningens venner driver utleie for overnatting.

Sula Fyr pusset opp for 2 millioner i 2015

Sula Fyr ble pusset utvendig i 2015. I løpet av juli og augsut ble det fjernet rust, satt inn nye vinduer, og tidligere ble det satt inn en ny elektrisk tavle, da stormen ”Ivar” hadde kortstluttet systemet. Kystverket brukte 2 millioner på rehabiliteringen. Stiftelsen Sula Fyr eier fyrvokterboligen, og driver utleie i sommermånedene. Stiftelsen Sula fyr planlegger å vidrereutvikle boligen slik at den også kan leies ut på helårsbasis.

En halv milliard for oppgradering av kystens fyrstasjoner

Monica Lindanger i Norsk fyrhistorisk forening sier at fyrstasjoner rundt om i landet har behov for en skikkelig oppgradering. Summen er anslått til ca en halv milliard. Bjørn Relling forteller at det er flere fyr som skal rehabiliteres og at de prioriteres etter tilstand og behov.

- Kystverket vurderer fortløpende Kystverkets bygningsmasse. Vedlikeholdsarbeidet prioriteres etter tilstand og behov, og selvsagt også i forhold til midler som stilles til disposisjon. I 2016 er det også andre vedlikeholdsarbeider som planlegges enn de som er nevnt ovenfor, sier Relling.