I formiddag startet den konferansedelen av NTNU Brohode Frøya sin årlige Brohodekonferansen. Temaet for årets konferanse er "Framtidas fôr til framtidas havbruk".

NTNU Brohode Frøya har også i år invitert næringsliv, forskere, politikere, studenter, elever og andre med interesse for utvikling av havbruk.

- Sammen skal vi løfte havbruk fra erfaringsbasert til en kunnskapsbasert næring, skriver arrangøren om konferansen, som holdes ved Frøya kultur- og kompetansesenter.

Programmet startet tirsdag med studentekskursjon, bedriftsbesøk og sosialt samvær. Mens det gjennom dagen i dag en rekke faglige foredrag.

På programmet utover dagen står blant annet:

  • Yngvar Olsen, NTNU: Fotavtrykk og bruk av marine fôrressurser til fisk - et alternativt bidrag til den evige diskusjonen om bruken av fisk for å produsere fisk

  • Bård Skjelstad, Salmar: Hva tenker oppdretterne med tanke på ressurssituasjonen for laksefôr i 2025?

  • Olav Vadstein, NTNU: - Nye mikrobielle kilder til fôr

  • Rolf Erik Olsen, NTNU: - Andre kilder fra landbruk og fiskeri som ingredienser i fiskefôr med riktig fettkvalitet

  • Anne Marie Bakke, NMBU: - Helsemessige konsekvenser som nye fôr-ingredienser kan ha for oppdrettslaks

  • Geir Småvik, Marine Harvest Fish Feed: - Ressurssituasjonen for fiskefôr sett fra et helintegrert selskap

  • Viggo Halseth, Skretting/Nutreco: Ressurssituasjonen for fiskefôr og veien fram - hva er hovedutfodringen for neste tiår?

Dagen avsluttes med paneldiskusjon, idemyldring, speed-dating mellom studenter/næringslivet og deretter festmiddag i kveld.