Onsdag har 0.02.16 har Restaurant- og matfag ved Frøya videregående skole invitert alle 10. klassingene på Frøya  for å markere trøndersk matmanifest - Et manifest som er et felles løft for å bevare, styrke og utvikle trøndersk matproduksjon og matkultur.

- Denne dagen markeres på mange skoler over hele fylket. Det var blant annet dette manifestet som i sin tid inspirerte oss til å lage kokeboka der temaet var kortreist mat, forteller elevene på Restaurant- og matfag.

"Søke i gammelt, skape noe nytt" var mottoet den gangen da boka ble laget. Denne onsdagen blir det en markering i kinosalen, der representanter fra Oi Trøndersk Mat, fra næringslivet og fra skolen også skal delta.

I tillegg blir det en høytidelig singering av et mat-manifest for Frøya, forteller elevene, som etterpå skal servere lunsj med råvarer fra lokale matprodusenter.