Flere av politikerne ga i dagens kommunestyremøte uttrykk for forvirring om hva som er i ferd med å diskuteres rundt barnehage-strukturen. Utgangspunktet var onsdagens nyhet i Hitra-Frøya papir/HF+, der det ble kjent at administrasjonen og politikerne i hovedutvalg for drift dagen i forveien hadde luftet muligheten for midlertidig stenging av barnehagen på Dyrøya.

LES OGSÅ: Diskuterer midlertidig stenging av barnehage (Saken krever innlogging i HF+)

Har mottatt mange henvendelser

Rådmann Svanhild Mosebakken måtte svare på kritiske spørsmål fra flere politikere, ikke minst om hvordan nyheten var blitt kjent på. Administrasjonen har kalt inn barnehage-foreldrene til møte i kveld (torsdag) der kommunens tanker skal presenteres.

Ordfører Berit Flåmo, som forteller at hun har mottatt mange henvendelser etter onsdagens nyhet, avrundet dagens ordveksling med å klargjøre at rådmannen må komme tilbake til politikerne med en konkret sak om eventuell stenging av barnehagen.

Ledig plass på Nesset

Onsdag skrev Hitra-Frøya at administrasjonen inviterte politikerne i hovedutvalg for drift til drøfting rundt det som er en overkapasitet på barnehageplasser i Frøya kommune. Og administasjonen ville lufte et forslag som går på at man for det kommende året, og med åpning for ytterligere ett år, flytter barna som skal gå i barnehagen på Dyrøy oppvekstsenter til Nesset barnehage.

De øvrige barnehagene på Frøya er helt eller nesten fyllt opp. Men på Nesset er søkertallet så lavt at man nærmer seg å ha frigjort en av de fire avdelingene.

Ønsket klarsignal

Administrasjonen ønsket å få et signal fra politikerne før de eventuelt går videre med en prosess der foreldre, ansatte og fagforening skal involveres. Og de fikk klarsignal i går.

- Men det som er viktig er at det ikke skapes en oppfatning av at nå er man i ferd med å legge ned barnehagen for godt. Man må være kjempetydelig på at det ikke er slik, sa Sten Arntzen (Sp).

- Det må være helt klart at det her er snakk om en midlertidig flytting. Prognosene tilsier at innen ett til to år så vil det være behov for alle barnehageplassene vi har i Frøya, sa kommunalsjef Roger Fredheim.

- Det er ikke noe som er bestemt, gjentok rådmann Mosebakken i dagens møte og forklarte at dette er et forslag som er gjort på grunn av pedagogiske og økonomiske perspektiv.