40 nye selskaper etablert på Frøya. Ett av dem skal avle eksotiske dyr