- Funnene på åstedet stemmer overens med forklaringen