Under Hitterkvelden lørdag, delte ordfører Ole L. Haugen og kultursjef Omar Pleym ut næringslivsprisen 2015.

Prisen, den gikk til lokalavisa Hitra-Frøya ved Mary-Ann og Svend Sivertsen.

- En stor ære

- Det er en stor ære og veldig overraskende å få denne prisen, sier Svend og Mary-Ann Sivertsen.

- Vi har holdt på i over 40 år, så det er artig at arbeidet vårt blir lagt merke til, det er vi veldig takknemlige for.

- Også har det ikke bare vært oss gjennom alle disse årene. Denne prisen er til hele teamet i avisa, legger Mary-Ann til.

Her kan du lese begrunnelsen fra Hitra kommune:

Årets pris går til noen som gjennom vel 40 år har bidratt til å sette Hitra og øyregion på kartet, kanskje mer enn noen annen. Det hele startet som hobby, det har blitt til noe langt, langt mer. Det startet med base i egen bolig, i dag har det blitt til mange heltids arbeidsplasser, lokalisert i et flott og nytt, stort bygg. Et bygg som for øvrig huser mange forskjellige virksomheter og tilbud, rettet inn mot ei såkalt mer moderne tid og nye behov.

Som så ofte; mange bør nok tillegges æren for at noe lykkes. Så også i dette tilfellet. Men når det er sagt, så tror vi få vil fornekte at dette antakelig først og fremst handler om et ektepar, som har stått last og brast med sin forretningside og med utviklingen av sin virksomhet. Det hele kjennetegnes med nøkternhet og god styring, samtidig som at det handler om evne til omstilling og nyorientering i et marked som særlig preges av stor og ny konkurranse og nye teknologiske løsninger. Skal du lykkes, så må du i tillegg vektlegge service, seriøsitet, kvalitet og lønnsomhet. Og det er vel lett å dokumentere, i dette tilfellet.

Nå har sikkert mange skjønt at årets næringspris handler om vår kjære lokalavis, det handler om ekteparet som har evnet å skape et moderne mediehus i en utkant. Det handler om en lokalavis som har høstet nasjonal anerkjennelse i mediebransjen, som er blant de mest lønnsomme, som skaper og evner å få ut synergier og som ikke minst har «stått han av» i forhold til store og kapitalsterke mediekonsern opp mot lokalt eierskap.

Året næringspris tildeles altså Hitra-Frøya ved Mary-Ann og Svend Sivertsen.