Hver onsdag i sommer har Kystmuseet arrangert omvisning i rigsminneutstillingen i bunkeren på Hemnskjel. Denne gir folk et unikt innblikk i hvordan andre verdens-krig var for lokalbefolkningen.

I fjor var tilbudet svært populært. Derfor tilbyr museet visninger hver onsdag denne sommeren også.

I denne sammenheng har Kysmuseet fått hjelp av en av medlemmene i Krigsminneforeningen på Hemnskjela, Ragnar Volden, som sitter på utrolig mye kunnskap om krigshistorien.

Utstillingen foregår i den gamle kommandobunkeren på Vollahaugen på Hemnskjela.

Øya var et viktig strategisk punkt for tyskerne, og i 1941 ble Hemnskjela invadert av 700 tyske- og østerrikske soldater. De begynte byggingen av to kystfort. Lokalbefolkningen ble tvunget til å oppgi deler av huset sitt til de tyske okkupantene. Selv om ingen var begeistret for situasjonen gikk det påtvungne samlivet stort sett fredelig for seg.

Omvisningene skjer hver onsdag fram til 15. august. (sjekk hfkalenderen.no)