Snillfjord kommune har fått innvilget 400.000 kroner i tilskudd fra Enova for å etablere en hurtigladestasjon for el-biler.

Det opplyser rådmannen, som foreslår at det bygges en hurtigladestasjon ved dagligvarebutikken på Krokstadøra. Han mener dette vil være et positivt tiltak for virksomheter, fastboende og besøkende i kommunen.

- For Krokstadøra som tettsted vil etablering av en hurtigladestasjon for elbiler kunne gi en verdifull økning i trafikk på butikk og kro. Erfaring fra andre steder med hurtigladere viser at folk gjerne handler litt eller tar seg en matbit/kaffe mens de venter på at bilen skal lades, vurderer rådmannen. Han ber politikerne om lov til å inngå en kontrakt med Fortum Charge & Drive Norway, som ønsker å stille som partner for etableringen.

Fire kan lade samtidig

Planen er å bygge en ladestasjon der fire biler kan lade samtidig, hvorav to biler kan hurtiglade samtidig og to lade mellomraskt samtidig.

De tekniske spesifikasjonene sier: "Ladere vil være 2 stk. 50 kW DC hurtigladere og 1 dobbel AC-stolpe 2 x 22 kW med kontakttyper CCS, CHAdeMO og Type 2 Mode 3.Plassering og dimensjonering av strømtilførsel gjør at det enkelt kan oppgraderes med kraftigere ladere, eller flere ladere."

Her er et eksempel på typen ladestasjon levert av Fortum Charge & Drive Norway.

Spleiselag

Fortum Charge & Drive Norway vil ifølge rådmannen stille med ladeutstyr til en verdi av 540.000 kroner mot at de får alle leieinntektene i ti år framover. Fortum dekker også alle driftskostnader, inkludert strøm og vedlikehold.

Snillfjord kommune dekker de øvrige kostnadene, inkludert graving, installasjon, oppmerking og anleggsbidrag til Hemne Kraftlag. Totale kostnader for ladestasjonen er beregnet til 1,3 millioner kroner. Enova støtter prosjektet med 400.000 kroner. Restbeløpet på 373.000 kroner skal Snillfjord kommune dekke.

Kostnadene vil, hvis politikerne sier ja, i så fall bli innarbeidet i 2018-budsjettet. Formannskapet behandler saken den 24. oktober.

Ledige tildelinger på Hitra og Frøya

Enova støtter etablering av hurtigladere rundt om i kommunene.

- Vi opererer etter først-til-mølla-prinsippet innad i den enkelte kommune, skriver Enova på sitt nettsted. Det er denne ordninga Snillfjord-rådmannen på eget initativ har benyttet seg av. Her står det også oppgitt at det fortsatt er to ledige støtteordninger tilgjengelig både i Hitra kommune og i Frøya kommune.