- Vi skal være forsiktig med å tillate nye predatorer og da tenker jeg også predatorer med motor

foto