- Det skjer ikke så mye til vanlig på Frøya, men når det først skjer noe så er det stort

foto