- Det er et stort sprang fra det vi har gjort tidligere