Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sier at vi om åtte år vil mangle om lag 18 000 lærere her tillands. Samtidig er det klare ønsker om en kompetanseheving på lærerutdanningen. Lærerutdanningsinstitusjonene står med andre ord overfor ekstra store utfordringer i årene fremover. Nå ser Høgskolen i Nord-Trøndelag ut til å lykkes med et viktig tiltak, nemlig å tilby grunnskolelærerutdanningen som deltid.

Et årlig deltidsstudium

Høsten 2011 startet HiNT opp et helt nytt utdanningstilbud, kalt Grunnskolelærer, deltid 1-7. Denne utdanningen strekker seg over fem år, og baserer seg på stor grad av nettundervisning samt jevnlige samlinger på campus.

- Første kull er på 30 studenter, og tilbakemeldingene fra disse er veldig gode. Utdanningen fortsetter med nytt opptak nå i vår, forteller studieansvarlig Dag Gulaker.

Studentene har 3 samlinger i Levanger hvert semester, og ellers to faste dager ukentlig med undervisning via en Skype-lignende videokonferanseløsning kalt Lync. I tillegg kommer praksis på en skole på hjemstedet.

- Det er altså typisk desentralisert, fleksibelt og annerledes, mener Gulaker.

- Som et campus på nett

Blant studentene i det aller første kullet finner vi hele sju fra Frøya, deriblant Gunnhild Yttersian og Elisabeth Antonsen.

- De klare fordelene med å ta utdanningen som deltidsstudent er at man kan bo hjemme og jobbe i tillegg. Men det er veldig krevende, og er lagt opp som et 75 % studium. De som går her er imidlertid voksne og veldig motiverte, noe som gir et godt og annerledes klassemiljø, forteller de.

Samtidig legger de ikke skjul på at de har møtt på enkelte utfordringer i oppstartsfasen av det nye studietilbudet.

- Lync er i utgangspunktet et veldig bra program, hvor vi både kan se og høre hverandre. Samtidig er det også noe sårbart, da du er avhengig av å ha et stabilt nett. Forhold som uvær og strømstans var i alle fall en utfordring i høst, sier de.

Elisabeth Antonsen sier til lokalavisa Hitra-Frøya at det er enkelte ting som nye studenter bør være klar over:

- Hvis man vurderer å søke denne utdanningen må man være klar over at man må begynne å betale på ev. studielån man har hos lånekassen. Studerer man ikke 100%, må man begynne å betale (her er ikke lånekassen villige til å endre reglene). Man kan søke om betalingsutsettelse 6 ganger, noe som ikke rekker ut utdanningsløpet (5år). Mange ser seg nødt til å jobbe ved siden av for å betale lån og andre faste utgifter, sier hun.

Må være tilgjengelig

Antonsen forklarer også at det i utgangspunktet er forventet at man er tilgjengelig to hele dager i uka (kl.09-16).

- For vårt kull er dette torsdager og fredager. Dette begrenser mulighetene til å jobbe. I tillegg har man et pensum det forventes man skal lese før hver forelesning via Lync. I tillegg til forelesningene på torsdager og fredager, skal man ha praksis 25 dager pr. studieår. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass, og i enkelte tilfeller har man praksis mandag og tirsdag i samme uke som man har vanlig forelesning (tors, fre). Mange har derfor problemer med å kombinere jobb og studier, forteller hun.

Men Antonsen understreker at hun er glad for å ha mulighet til å gå desentralisert utdanning.

- For jeg hadde liten lyst til å flytte fra Frøya igjen. Klassen er ressurssterk og målrettet, og har gode forutsetninger for å bestå utdanningen. For min egen del er jeg førstkommende høst nødt til å legge om arbeidshverdagen min, for å tilpasse den til den reelle studiebelastningen og kravene fra HiNT. Jeg kunne også ønsket meg at arbeidsgiver (Frøya kommune) i større grad kunne lagt bedre til rette for at man kan kombinere studier og jobb, sier hun.

Gode resultater

At studentene trives, kommer klart til syne på flere måter. Deltidsstudentene har nemlig et betydelig høyere eksamensresultat enn de som tar utdanningen på fulltid. Samtidig har det ikke vært noen forfall underveis.

- At vi har med alle sammen etter nesten ett år oppsiktsvekkende bra! Det er spesielt i et lærerstudium og det er mer enn spesielt i et nettbasert studium der frafallet ellers er høyere enn i et tradisjonelt studium, sier Gulaker, og får støtte av faglærer Ingunn Longva:

– Det er tydelig at dette er motiverte studenter som jobber mye, og som svært gjerne vil bli lærere, sier Longva.

Studieansvarlig Dag Gulaker (Foto: Høgskolen i Nord-Trøndelag)