- Økt fokus på grønn skipsfart, men veien vinner

foto