Det heter opplæringskontoret. - Men vi sliter ikke ut kontorstolen