Det heter opplæringskontoret. - Men vi sliter ikke ut kontorstolen

Liv Randi Arntzen Thorsø, Jannike Sæther og Frank Jacobsen ved Opplæringskontoret. Den fjerde ansatte, Marthe Arntzen, var ute av kontoret da bildet ble tatt.