Utsetter åpninga av Åstfjord-kryssinga enda lenger