Ingen tilsto å ha kjørt ulykkesbilen. Nå må begge i fengsel.