Her er Hitra-grendene som er sterkest berørt av korona