Vegdirektoratet: - Har godkjenning av tunnelene som pri én