En øyværing stod nylig tiltalt i Fosen tingrett for overtredelse av dyrevelferdsloven. Bakgrunnen for tiltalen var at han i et tidsrom holdt jevnlig ca 30 - 40 katter på sin eiendom, og unnlot å sørge for at de fikk tilstrekkelig tilsyn og stell. Blant annet sikret han seg ikke at alle kattene fikk tilstrekkelig med fôr og næring samt nødvendig oppfølging av helsetilstand.

Sykdommer

Han lot i følge tingretten ikke kattene få veterinærundersøkelser, vaksiner, ormekur og/eller behandling mot andre parasitter, til tross for at flere av kattene var utsatt for lidelser over lang tid ved at de eksempelvis hadde øremidd, ørebetennelse, sår og byller, rundorm i mage og spiserør og store tover i pelsen

Som følge av hans manglende tilsyn og stell, og at han ikke etterkom pålegg fra Mattilsynet om å bedre forholdene, ble et titalls katter fra hans dyrehold avlivet av Mattilsynet

Fôringsplassen til kattene og andre oppholdssteder de benyttet var i følge Mattilsynet fulle av avføring, råtne matrester, skitt og rot. Under fjøset, der flere av kattene hadde oppholdssted, lå det en død katt.

Uaktsomt

Tiltalte møtte ikke i retten hvor aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 60 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte.

Retten mente at tiltalte har handlet grovt uaktsomt, og er ikke i tvil om flere av kattene var hensatt i hjelpeløs tilstand.

Straff

I skjerpende retning fremhever retten at forholdene har foregått over lang tid og gjelder mange dyr. Imidlertid ligger forholdene noe tid tilbake, og både Mattilsynet og politiet bebreides for ulike deler av tidsforløpet.

Retten kom etter en helthetsvurdering fram til at aktors straffeforslag er passende, og fastsatte straffen til betinget fengsel i 60 dager.

Dommen var enstemmig.