Så mange under 22 år fikk støtte eller hjelp

foto