– Dette er en god løsning, både for de to selskapene og norsk oppdrettsnæring