Yrkessjåfører mener Hitra og Frøya har dårligst veivedlikehold